Начало
  За нас
  Продукти
  Цени
  Нови продукти
  Услуги
  Партньори
  Новини
  Контакти
  ТЪРСЕНЕ В САЙТА
 
Уебрикс
  УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
Начало >> Продукти >> СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И КОНТРОЛ >> ТЕХНОЛОГИЯ "УМЕН ДОМ" И "ИНТЕЛЕКТУАЛНО ЗДАНИЕ" >> УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

ОПИСАНИЕ

    Системата EWCLID позволява да контролира и управлява изпълнителни устройства на системата за контрол на достъпа. От локално или отдалечено място на достъп до системата може да се извърши принудително отваряне или затваряне на брава, ключалка, врата, турникет, бариера. Предварително програмиран таймер с еднократно или многократно действие може в определено време и дни на седмицата да изпълни зададено действие в системата за контрол на достъпа. Привързването на събития от датчици на движение, димни и герконови датчици към изпълнителни устройства на системата за достъп, позволява да се моделират аварийни ситуации на обект.

АРХИТЕКТУРА

    Функциите на управление на достъп в системата EWCLID се постига с релейни платки EWCLID-R, способни да управляват изпълнителни устройства: електромеханични и електромагнитни брави и ключалки, врати, турникети, бариери.

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА

Необходими компоненти на системата за управление на контрол на достъпа:
1. Персонален компютър с ОС Windows 2000/XP
2. Релейни платки EWCLID-R
3. Програмно обезпечение EWCLID ADMINISTRATOR за мрежови версии и EWCLID LOCAL ADMINISTRATOR за локални версии
4. Външни изпълнителни устройства: електрически задвижвания на врати, електромеханични и електромагнитни брави и ключалки, врати, сирени, светлинни оповестители и други (в зависимост от изискванията към обекта).

ВЪЗМОЖНОСТИ

• Управление на електрически задвижвания на врати, електромеханични и електромагнитни брави и ключалки, врати, турникети, бариери
• Принудително включване на всяко едно устройство на системата за контрол на достъпа
• Работа с многофункционални датчици
• Привързване на всички събития към изпълнителни функции/устройства на система EWCLID

ОСОБЕНОСТИ

    Управлението на едни или други устройства и прибори в дома или офиса, предполага тяхното взаимодействие с видеонаблюдението и аудиоконтрола. Това означава, че изпълнението на конкретна операция в точките на достъп до обект, може да се свърже със запис на видеоархив, подаване на звукови съобщения за тревога, запис в дневника за събития и други. Това позволява на входовете и изходите да се открият хора, да се прегледат номера на автомобили и изобщо да се води централизиран отчет на изпълняваните действия. 
 

Дизайн и разработка - Паралел Юнивърс
  © 2006. Синерфлекс ЕООД. Всички права запазени.